Skraćivanje objekata - TRIM 


 1. M: Modify - Trim
 2. A: Trim ikonica
 3. T: Trim (Tr) i ENTER
Ova komanda služi za brisanje delova objekata koji se međusobno seku. Selektuju se objekti koji predstavljaju granicu sečenja (graničnik), a potom se selektuju delovi objekata koje želimo da obrišemo do granica (obrisaće se selektovani delovi objekata do mesta preseka sa objektom - graničnikom).
 • Pokretanje komande TRIM.
 • Odabir objekata koji će služiti kao granica odsecanja i ENTER.
 • Selektovati delove objekata koji se odstranjuju (može i više objekata) do granice odsecanja i po završetku ESC.

Produžavanje objekata - EXTEND


 1. M: Modify - Extend
 2. A: Extend ikonica -
 3. T: Extend (Ex) i ENTER

Ova komanda služi za produžavanje jednog objekta do drugog tako što se prvo selektuje objekat do koje se produžuje, a potom objekat koji se produžuje.

 • Pokretanje komande EXTEND.
 • Odabir objekata do kojih ćemo produžavati objekte i ENTER. 
 • Selektovanje objekata koji se produžuju (može i više objekata) i po završetku ESC.

Kopiranje objekata na određeno rastojanje - OFFSET


 1. M: Modify - Offset
 2. A: Offset ikonica
 3. T: Offset (O) i ENTER

Ova komanda služi za kopiranje objekata koji su paralelni originalnom objektu i nalazi se na određenom (unetom) rastojanju od njega.

 • Pokretanje komande OFFSET.
 • Zadavanje veličine rastojanja za paralelno kopiranje objekata i ENTER.
 • Selektovanje objekata za pomeranja (jedan objekat) i definisanje klikom miša u koju stranu kopiramo objekat (na jednu od dve strane) i redom ponavljati ovaj postupak sa svim objektima koje hoćemo da kopiramo na ista rastojanja i po završetku ESC. 
Ako želimo neke objekte kopirati na druga rastojanja ponavljamo komandu OFFSET.

Produžavanje objekata - LENGTHEN 


 1. M: Modify - Lengthen
 2. A: Lengthen ikonica
 3. T: Lengthen (Len) i ENTER

Ova komanda služi za produžavanje objekata zadavanjem određene dužine u milimetrima ili u procentima.

 • Pokretanje komande LENGTHEN.
 • Zadavanje Delta (De) sa komandne linije i ENTER.
 • Zadavanje veličine produžavanja objekta u milimetrima sa komandne linije i ENTER.
 • Kliktati na krajeve objekata koje želimo produžiti (svakim klikom se produžuje za zadatu veličinu objekat) i po završetku ESC.

Vežba


Vežba 1.
Za ovu vežbu skinite sledeći fajl 5.1.dwg (kliknite na naziv fajla). Fajla snimite na hard disk vašeg računara i pokrenite ga dvoklikom. 
U zadatku treba da pratite gotove primere koji se nalaze na levoj strani i pored sa desne nacrtati njihovu identičnu kopiju po datom uputstvu.

Vežba 2.
Nacrtajte objekat prema datom crtežu koristeći dosad stečeno znanje.


Zadatak u PDF formatu možete skinuti OVDE.

Kraj 5. lekcije