Povezivanje tačaka objekata - ESNAP


Pomoću ESNAP opcije olakšava se crtanje linijr, jer se koriste karakteristične tačke postojećih objekata bez zadavanja koordinata. 
 • Definisanje često korištenih OSNAP funkcija se postiže desnim klikom na OSNAP dugme i izborom SETTINGS opcije. U novootvorenom prozoru se otkače funkcije koje će biti aktivne u toku rada. Ovako definisane OSNAP funkcije se uključuju/isključuju pritiskom na OSNAP dugme statusne linije. 
 • Sve OSNAP funkcije se mogu dobiti po potrebi kombinacijom SHIFT tastera i desnog klika mišem. 
ESNAP funkcije su: 
 1.  - ENDPOINT - služi za tačno pogađanje krajnjih tačaka linija (duži, stranica). 
 2.  - MIDPOINT - služi za tačno pogađanje središne tačke linije (duži, stranica). 
 3.  - INTERSECTION - služi za tačno pogađanje presečne tačke dva objekta (duži, kružnica itd.). 
 4.  - APPARENT INTERSECTION - služi za tačno pogađanje zamišljene presečne tačke dva objekta (duži, kružnica itd.). 
 5. ™ - CENTER - služi za tačno pogađanje centralne tačke kružnice, luka, elipse. 
 6.  - QUADRANT - služi za tačno pogađanje četiri karakteristične tačke kružnice. 
 7.  - TANGENT - služi za tačno pogađanje tačke na pravcu koji tangira objekat (kružnicu, luk, elipsu). 
 8.  - PERPENDICULAR - služi za tačno pogađanje tačke na pravcu upravnom na objekat (duž, stranicu). 
 9.  - NEAREST - služi za odabir proizvoljnog položaja tačke na nekom postojećem objektu. 
 10.  - NODE (POINT) - služi za tačno pogađanje nacrtane tačke.

Vežba

Vež

ba 1.

Za ovu vežbu skinite sledeći fajl 4.1.dwg (kliknite na naziv fajla). Fajla snimite na hard disk vašeg računara i pokrenite ga dvoklikom.

U zadatku treba da pratite gotove primere i iznad njih nacrtati njihovu identičnu kopiju po datom uputstvu.

Vežba 2.
Nacrtajte objekat prema datom crtežu koristeći dosad stečeno znanje.Zadatak u PDF formatu možete skinuti OVDE.

Kraj 4. lekcije