Izrada linija - LINE 1. A: Line ikonica
 2. T: LINE (L) i ENTER

Odredite početnu tačku prvog segmenta (pomoću miša ili unošenjem koordinata preko tastature i ENTER).

Odredite krajnju tačku prvog segmenta linije (pomoću miša ili unošenjem koordinata preko tastature i ENTER.

Nastavite dalje unos tačaka sledećih segmenata po potrebi.

Kad se želi završiti sa komandom LINE postoje tri opcije:

 1. ESC na tastaturi - izlazak iz komande.
 2. Na tastaturi ukucati CLOSE (C) i ENTER, ako se želi zatvoriti linija u početnoj tačci (mora postojati barem dva segmenta linije).
 3. Na tastaturi uneti UNDO (U) i ENTER u toku komande - vraća nazad na prethodnu unetu tačku u toku crtanja linije.

Undo - vraća unazad unete komande


 1. M: Edit - Undo
 2. A: Undo ikonica
 3. T: UNDO i ENTER
Ako pogrešite prilikom unosa u AutoCAD-u, vraćate se unazad korak po korak.

ORTHO dugme na statusnoj liniji


Ova opcija pomaže prilikom crtanja samo horizontalnih i vertikalnih linija.

Apsolutne koordinate


Sve tačke se zadaju od koordinatnog početka gde je X = 0 i Y = 0. Početak koordinatnog sistema je predstavljen kao (0,0). Koordinate tačke su date vrednostima: (X,Y). Decimale brojeva se odvajaju tačkom (.), a koordinate zarezom (,).
 • X - rastojanje tačke od 0 po X - osi
 • Y - rastojanje tačke od 0 po Y - osi

Vežba


Zadavanjem komande LINE na komandnoj liniji pratiti uputstva programa:
 1. 1st point - zadavanje prve tačke,
 2. next point - zadavanje sledeće tačke sve dok želimo da povlačimo izlomljenu liniju, koje se crtaju jedna za drugom, na kraju pritisnite na ESC taster za izlaz iz komande.
Nacrtajte prvi trougao: izbor komande Line i ukucati u komandnu liniju pomoću tastature sledeće:
 1. -3, 2 ENTER; 
 2. 6, 7 ENTER; 
 3. 3, -3 ENTER; 
 4. Close (C) ENTER.
Nacrtajte drugi trougao bez konkretnih dimenzija: izbor komande Line i mišem otprilike kliknite po radnoj površini i nacrtajte dve linije. Treću odradite sa opcijom Close (C) i ENTER za zatvaranje konture. 

Taster ENTER ponavlja prethodnu komandu u AutoCAD-u.

Relativne koordinate


Vrednosti relativnih koordinata nove tačke unosite u odnosu na prethodnu tačku 

 

po X - i Y - osi. Nova tačka se unosi u odnosu na prethodnu pomoću simbola @. Unošenje relativnih koordinata se vrši u obliku: 

 

@X,Y - prvo se uvek piše X, potom Y koordinata.

 • X - rastojanje nove tačke od prethodne po X - osi

 • Y - rastojanje nove tačke od prethodne po Y - osi

Zarez razdvaja koordinate X i Y. 

Vežba


Izbor komande Line i ukucati u komandnu liniju pomoću tastature sledeće:
 1. 6, 7 ENTER; 
 2. @20.5,-10.4
U ovom primeru 2. tačka je X = 20.5 a Y = 10.4 i međusobno su razdvojeni zarezom.

Polarne koordinate


Vrednosti polarnih koordinata definišu dužinu linije i ugao koji se zaklapa sa X-osom.

Polarne koordinate se zadaju u sledećem obliku: d<

 
a
 1. d - rastojanje od prethodne tačke (dužina linije);

 2. a
   
   - veličina ugla koju zaklapa linija i X - osa.

Unos ugla u stepenima/minutima/sekundama: 32° 45' 27" piše se kao: <32d45'27"

Vežba


Izbor komande Line i ukucati u komandnu liniju pomoću tastature sledeće:
 1. 6, 7 ENTER; 
 2. @10<30

POLAR dugme na statusnoj liniji


Privremeno označava moguće putanje linija - prikazano dugačkom isprekidanom tankom linijom. Možete podesiti pod kojim uglovima da se pojavljuje. Desni klik na Polardugme i izaberite Settings opciju. Na Polar Tracking (Coordinate Input) kartici u Increment angle opciji uneti veličine uglova.

Vežba

Vežba 1.
Za ovu vežbu skinite sledeći fajl 2.1.dwg (kliknite na nazive fajlova). Fajl snimite na hard disk vašeg računara i pokrenite ga dvoklikom. U zadatku treba da pratite gotove primere koji se nalaze na levoj strani i pored sa desne nacrtati njihovu identičnu kopiju po datom uputstvu. 

Vežba 2. 
Nacrtajte objekte prema datim crtežima koristeći dosad stečeno znanje.Oba zadatka u PDF formatu možete skinuti OVDE.

Kraj 2. lekcije